AVALEHT     ETTEVÕTTEST     RAAMATUPIDAMISTEENUSED     HINNAKIRI     VIITED     KONTAKT  
 
» AVALEHT

Raamatupidamise korrektne korraldamine on iga ettevõtte üks tugipunkte, mille kohustuse sätestab seadusandlus.
Teisalt aga on finantsandmed olulised indikaatorid ettevõtte üldise arengu analüüsis.
Igakuine ülevaade laekumistest, arvetest, muutuvkuludest, varadest ja kohustustest lubab otsustada ettevõtte edasise käekäigu üle ja teha õigeid juhtimisotsuseid.

Pakume võimalust ettevõtte juhil maandada selle töö tegemisega seotud riske ja pühenduda oma ettevõtte arendamisele ning juhtimisele. 

   


Vaapur OÜ    Pärnu mnt. 130 VI korrus    11317    Tallinn     info[at]vaapur.ee    Tel: +372 6517 076    Faks +372 6517 074