AVALEHT     ETTEVÕTTEST     RAAMATUPIDAMISTEENUSED     HINNAKIRI     VIITED     KONTAKT  
 
» VIITED


E-Äriregister   http://www.rik.ee/
Äriregistri teabesüsteem   https://ariregister.rik.ee/
Äriregistri ettevõtjaportaal   https://ettevotjaportaal.rik.ee/
Krediidiinfo   http://www.krediidiinfo.ee/
Haigekassa   http://www.haigekassa.ee/
X-tee   https://portaal.riik.ee/x/eit/
Riigiportaal Eesti.ee   http://www.eesti.ee/
E-riik   http://www.riik.ee
Riigi Teataja   https://www.riigiteataja.ee/?link=search-form
Majandusaasta aruande esitamine   http://www.rik.ee/aruanne
EMTAKi koodid   http://www.rik.ee/emtak
E-kinnistusraamat
  https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx
Ettevõtte Arendamise Sihtasutus (EAS)
  http://www.eas.ee/
Statistikaamet   http://www.stat.ee/
Sotsiaalkindlustusamet   http://www.ensib.ee/
Ametlikud teadaanded   http://www.ametlikudteadaanded.ee/
Palgainfo   http://www.palk.ee/index.php
Palgakalkulaator 2011
  http://palk.crew.ee/
Kogumispensionimaksete kontroll   http://www.pensionikeskus.ee/?id=652 
Eesti KMKNR kontroll
  http://apps.emta.ee/e-service/doc/a0003.xsql
EL-i liikmesriigi ettevõtte käibemaksukohustuslase numbri kontroll   http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
Eesti Panga valuutakursid   http://www.eestipank.info/dynamic/erp/erp_et.jsp
Ettevõtja infovärav Aktiva.ee   http://www.aktiva.ee/
Raamatupidaja portaal   http://raamatupidaja.ee/
Eesti Maksumaksjate Liit   http://www.maksumaksjad.ee
Raamatupidamise toimkond   http://www.easb.ee/  


Vaapur OÜ    Pärnu mnt. 130 VI korrus    11317    Tallinn     info[at]vaapur.ee    Tel: +372 6517 076    Faks +372 6517 074