AVALEHT     ETTEVÕTTEST     RAAMATUPIDAMISTEENUSED     HINNAKIRI     VIITED     KONTAKT  
 
» HINNAKIRI

Vastavalt tööde iseloomust, mahust ja kokkuleppest kliendiga on võimalik arveldada:

 

 • Igakuiselt kirjendatud kannete ja tellitud lisateenuste alusel (baashind + lisateenused); 
 • fikseeritud ühtse kuutasu ja tellitud lisateenuste alusel (fikseeritud baashind + lisateenused); 
 • erandkorras tunnitasu alusel.


Raamatupidamisteenuse hind sõltub kahest kriteeriumist:

   

 

 

Baashind kujuneb lähtuvalt raamatupidamiskannete arvust kuus, mis on registreeritud päevaraamatus ja mille arvu kohta on võimalik raamatupidamisprogrammist igal ajahetkel väljavõtteid genereerida.

 

Teenuse hinna kujundamisel lähtutakse reeglina arvestusperioodi kannete arvust, kuid kliendi soovi korral on võimalik kokku leppida ka ühtses fikseeritud kuutasus, mis fikseeritakse keskmise kannete arvu põhjal pärast kolme esimese kuu pearaamatu koostamist.

 

Kannete arvu moodustavad algdokumendid. Kanne on üks raamatupidamise konteering, mis koostatakse ühe majandustegevuse kirjendamiseks (nt ostuarve registreerimine, pangatehingu konteerimine, põhivahendi arvelevõtmine, palgaarvetus, intressi arvestus jne). Näiteks: 1 algdokument, 1 ostuarve = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.


Baasteenuse hind algab 32 eurost kuus ettevõtte kohta.

 

 

Baashinna kujunemine sõltuvalt kannete arvust kuus:

 

kannete arv Hind EUR
1-10 32.00
11-20 45.00
21-25 51.00
26-35 61.00
36-50 70.00
51-65 83.00
66-80 102.00
81-100 121.00
101-125 144.00
126-150 153.00
151-175 172.00
176-200 192.00
201-225 211.00
226-250 224.00
251-300 236.00
301-350 268.00
351-400 300.00
401-450 332.00
451-500 364.00
501-600 440.00
alates 601 kokkuleppel

 

 

Raamatupidamisteenuse baashind sisaldab:

 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan);
 •  raamatupidamise algdokumentide (müügi- ja ostuarved, kviitungid, saatelehed, lepingud jm) töötlemine ja vastavuse kontroll raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele;
 • algdokumentide kajastamine raamatupidamises vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Heale Raamatupidamistavale;
 • raamatupidamislausendite kirjendamine raamatupidamisregistrites;
 • tasumiste ja laekumiste kajastamine vastavas reskontros;
 • kassaoperatsioonide vormistamine (sh. kassa sissetuleku-  ja väljaminekuorderid);
 • deebitoride - kreeditoride arvestus;
 • aruandvate isikute arvestus;
 • põhivarade arvestus (arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestus);
 • palgaarvestus 1-2 töötaja korral kliendilt saadud alginfo alusel, kui töötajal on kindel kuupalk (põhipalk);
 • laenude, intresside jm arvestus;
 • maksude arvestamine;
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja tähtaegne elektroonselt esitamine Maksu- ja Tolliametile ning kliendi teavitamine maksusummadest;
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja tähtaegne elektroonselt esitamine Maksu- ja Tolliametile ning kliendi teavitamine maksusummadest;
 • bilansi, kasumiaruande, müügireskontro ja ostureskontro esitamine aruandekuule järgneva kuu 23. kuupäevaks kliendile e-posti teel;
 • vajadusel väljatrükid koostatud raamatupidamisregistritest;
 • andmete arhiveerimine, jooksva majandusaasta dokumentide säilitamine kuni majandusaasta aruande valmimiseni, edasi kokkuleppel;
 • püsikliendi jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon kuni 1 h kalendrikuus.

 

Raamatupidamise lisateenused:

 

 

Lisateenus
Ühik
Hind EUR
Raamatupidamistööd
h
25.00
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
tk
28.80
Palgaarvestus alates 3. töötajast
töötaja
3.50
Palgaarvestus tunni- ja tükitöölistel ning töötajatel, kellele makstakse palka rohkem kui 1 kord kuus
töötaja
4.50
Puhkuseraha, lisatasu, preemia, lõpparve arvestus
töötaja
4.50
Aruandva isiku kuuaruande ja lähetusaruande koostamine 
aruanne
5.70
Töövõimetuslehe täitmine ja esitamine Haigekassale elektroonselt läbi www.eesti.ee portaali
töövõimetusleht
2.50
Töövõimetuslehe täitmine ja esitamine Haigekassale elektroonselt läbi www.eesti.ee portaali, töövõimetushüvitise arvestus
töövõimetusleht
5.50
Töötaja arvelevõtmine/kustutamine Töötamise registrist
töötaja
2.50
Puuduvate dokumentide küsimine kolmandatelt osapooltelt (nt puuduvad hankijate arved jm kuludokumendid)
dokument
1.50
Müügiarvete koostamine ja väljastamine
tk
1.80
Raamatupidamisalane konsultatsioon (s.h. lepingulisele kliendile 1 tund kuus tasuta)
h
28.80
Väljasõit kliendi juurde
h
28.80
Kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis
h
28.80
TSD, KMD ja VD parandusdeklaratsioon
deklaratsioon
16.00
Erinevate finantsaruannete ja dokumentide koostamine, mis ei sisaldu baaspaketis (nt deebitoride ja kreeditoride aruande koostamine tihedamalt kui 1 kord kuus)
aruanne
12.80
EKOMARi aruande koostamine Statistikaametile tunnitasu alusel
h
25.00 EUR/h, alates 25.00
Muude aruannete koostamine (Eesti pangale, Statistikaametile)
aruanne
9.60
Maksekorralduste ettevalmistamine ilma kinnitamiseta
tk
1.20
Maksekorralduste ettevalmistamine ja kinnitamine
tk
1.50
Lepingu koostamine (nt. laenu-, tööleping)
leping
20.00
Majandusaasta aruande koostamine
tk
1 kuu keskm. teenuse maksumus (viimase 6 kuu keskm. tasu alusel), alates 128.00
Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine
konsolideerimisgrupi liige / tk
250.00
Majandusaasta auditeerimisprotsessis osalemine
h
28.80
 

Märkus: hindadele lisandub käibemaks. 

 

 

Raamatupidamisteenus tunnitasu alusel

 

Raamatupidamisteenuse hinda arvestatakse vastavalt kokkuleppele tunnitasu alusel, kui kliendile ei osutata igakuist teenust, vaid teostatakse näiteks kogu aruandeaasta raamatupidamine koos aastaaruande koostamisega üks kord aastas peale aruandeaasta lõppu. Paljud väikese suurusega ettevõtted ei vaja igakuist raamatupidamisteenust, kuivõrd üldjuhul on ettevõttel vaid 1-2 juhatuse liiget, kes on ka ettevõtte ainsad töötajad. Sellisel juhul tegelevad nad ise aruandeaasta jooksul arvete väljastamise, kuluarvete tasumise, maksudeklaratsioonide esitamise ja muude joosvate küsimustega, tellides terve aruandeaasta raamatupidamise kirjendamise ning aastaaruande koostamise vaid ühekordse tööna.

 

Samuti rakendatakse tunnitasu järgmiste toimingute korral:

 • raamatupidamise tagasihaarav kontrollimine;
 • tagasiulatuvate perioodide raamatupidamise korrastamine ja vajadusel parandamine.


Tunnitasu on 25,00 EUR, millele lisandub käibemaks.

 


Vaapur OÜ    Pärnu mnt. 130 VI korrus    11317    Tallinn     info[at]vaapur.ee    Tel: +372 6517 076    Faks +372 6517 074